Chứng chỉ

Nhà máy của chúng tôi

Về chúng tôi
Về chúng tôiCác nhà máy công nghệ cao
Read More
Công ty Tân Đệ, là một trong những nhà sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu của Việt Nam. Với nguồn lực hơn 18,000 lao động làm việc tại 9 nhà máy, Công ty đang là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam có năng lực quản trị và sản xuất tiên tiến nhất Việt Nam, vươn tầm khu vực.

Nhà máy Tân Đệ 8

Cụm công nghiệp Xuân Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 4.700 lao động

0
Quy mô 18,000 lao động
0
09 nhà máy , đặt tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
0 %
Đóng góp toàn bộ doanh thu vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
0 0
Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển với tổng số hơn 800 nhân viên đang làm việc
0
12 Triệu sản phẩm xuất khẩu mỗi năm

trách nhiệm

TÂN ĐỆ luôn quan tâm đến người lao động. Chúng tôi đề cao chính sách an sinh xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh…

khách hàng